top of page

Etkilediği Türler

Kemirgenler

Fındık faresinden lağım faresine kadar tüm fare ve kemirgen türlerde etkilidir. Kertenkele ve örümceğin ise bazı türlerini etkiler.

Fareler beslenme ve barınma sorunu olduğu zaman yavrulamazlar. Ancak uygun ortamı bulup da yerleştikleri zaman bir çift fare yıl sonunda hatırı sayılır nüfuslu bir koloniye ulaşır. 29 günde bir yavrularlar ve lohusalık dönemleri de yoktur. Doğurur doğurmaz tekrar hamile kalabilirler. Bir batında 18-21 adete kadar yavru yapabilirler.

Fare için zehirle ya da yemleme istasyonlarıyla yapılan mücadele ancak fare sayısını azaltmaya yarar.

Bilindiği gibi fare zehirleri 8 günden önce öldürmez. Bunun nedeni, içerideki tüm farelerin zehiri yemesini sağlamaktır. Bu 8 gün zarfında da içerideki fareler yavrulayabilir ve dışarıdan da sürekli yeni fare girme ihtimali vardır.

Böcekler

Kalorifer böceği, karınca, bey böceği, hamam böceği, tesbih böceği gibi kabuklu böceklerden başka bit, pire, tahtakurusu gibi kan emen haşeratta da etkilidir.

Böcekler iç mekâna girmek için sadece kapı ve pencereyi kullanmazlar. Daha ziyade elektrik tesisatının içinden tüm binayı dolaşırlar. PestGO duvar içlerinde yaptığı yayınla bu dolaşmaya vize koyar. Betonarmeyi de etkileyerek böceklerin duvar içlerindeki barınma ve üremesine son verir. Onların tamamını ortaya çıkartır.

 

Bit, pire, tahtakurusu gibi kan emen haşeratın ilaçlamayla bitirilmesi nerdeyse imkânsızdır. Nedeni; yumurtadayken zehir tesir etmez ve yumurtanın içinde uzun süre çıkmadan dayanabilirler. PestGO 15 gün içinde tüm yumurtaları patlatarak yavruları çıkartır ve 17 gün sonra yapılacak sıkı bir ilaçlamayla da tamamiyle bitirilmesini sağlar.

PestGO'nun çalıştığı mekâna yeterli güçte cihaz takılmışsa asla dışarıdan fare girmez.
Farenin dışında diğer kemirgenler de giremez.

Akrep, çıyan, kırkayak, kene, çekirge, arı, at sineği vb. tüm kan emen, kemiren zehirli haşerat türlerinde etkilidir.

PestGO Nasıl Etki Eder?
bottom of page