top of page

PestGO Nasıl Etki Eder?

Etki mekanizması

PestGO, haşerelere direkt olarak tesir eden frekansta, doğru dalga boyu ve doğru frekans karakteristiğinde, güçlü ve uzun ömürlü patentli çıkış ünitelerinden beri gerçekleştirdiği yayın ile tesir eder.

Bu yayın, kullanım alanı içinde kemirgen ve kabuklu böceklerin üremesini engellerken, dışarıdan etki alanı içine yani haşere girişine kesinlikle müsaade etmez. 

PestGO olarak bizler, 3.5 yıl süren ilk Ar-Ge çalışmalarımızda müşahede ettik ki; her canlının iyi ve kötü yönde etkilendiği frekans dalga boyları ve karakterleri etki açısından farklılıklar arz etmektedir.

Kullanılacak amaca göre, dalga boyu karakterlerinde ve yayılımındaki bu farklılık, canlılarda tedavi veya hastalık gibi farklı farklı neticeler vermektedir. 

Bu çalışmalarımız neticesinde de yalnız kabuklu böcekler ve kemirgenlerin müteessir olduğu, buna mukabil insanların ve evcil hayvanların hiçbir şekilde etkilenmediği aralığı keşfettik.

En ufak modellerimizden, endüstriyel tipteki büyük etki alanına sahip cihazlarımıza kadar, her ürünümüz, yukarıda bahsettiğimiz prensiplere uygun olarak yalnız kemirgenler ve kabuklu böcekler üzerinde etkilidir. İnsan sağlığı ve evcil hayvanlarınız (tavşan ve sincap gibi kemirgen türler hariç) üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığı ilgili kurumlar tarafından tescillenmiştir.

Etkisi

PestGO haşere önleme sistemine sahip cihazlarımız, farelerde ve diğer kemirgenlerin, beyin otomatik reflekslerini birkaç saniye içinde bozarak, etki alanına girme eylemlerine son vermektedir.

 

Bu ani etki mekanizması neticesinde, içerde önceden yuvalanmış fare ve diğer kemirgenler hastalanmakta, üreme, uyku, beslenme düzenleri bozulmaktadır.

 

Bu duruma alışabilen fare ve kemirgen görülmemiştir. Sistemin alışkanlık/bağışıklık yapma gibi bir yan etkisi de yoktur. Çünkü cihazlarımız tamamen otomatik bir şekilde programlanmıştır.

 

Cihazın kullanılmaya başlamasından hemen sonra sistemin etki alanı dışına çıkabilen fare ve diğer kemirgenler etkiden kurtulmuş olurlar. Sağlıkları normale dönmeye başlar.

 

Kın kanatlı yürüyen ve uçan böcek türlerinde, böceklerde etkili olan, havadaki dalga salınımının karakteristik gücü, onları uçamaz, yürüyemez, çiftleşemez, uyuyamaz hale getirir.

Çoğunun bu fiziksel yorgunluğa dayanamayıp, mekânın fiziki durumuna göre, uzun vadede de olsa öldükleri müşahede edilmiştir.

Sistem nasıl çalışır?

 

PestGO hem atmosfere, hem de fişinin takıldığı prizin elektrik tesisatını kullanarak, duvar içlerindeki elektrik kablolarından yayın yapan sisteme sahiptir.

Bu yayın sistemi, onları duvar içlerini terke mecbur bırakır. Duvar çatlaklarında, duvar içi elektrik borularında yuvalanmaları biter. Betonarmeden ürken kın kanatlı haşereler, mekâna dağılıp etkisi az alanlarda yaşamaya çalışırlar.

Yapılacak bir ilaçlama sonrası cihazın prize takılması, onların direkt haşere öldürücü ilaçlarla, ilaçların tesiri geçmeden temasını sağlayarak. İlaçlamadan daha iyi netice almanızı da sağlar.

bottom of page